0

StandardyLidera.pl

Standardy

PODCZAS SZKOLEŃ, W RAMACH MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH TWORZYMY STANDARD PRACY USPRAWNIAJĄCY REALIZACJĘ ZADAŃ, ZWIĘKSZAJĄC EFEKTYWNOŚCI DZIAŁU I ORGANIZACJI

European Ulotka Standardy Pracy 43

Każdy standard (ok. 15 – 20 stron A4) określa zasady prawidłowego wykonywania zadań, planowania i organizowania ich w czasie. Narzędzia zawarte w standardzie są podstawowym kluczem do osiągnięcia sukcesu rynkowego każdego przedsiębiorstwa.