0

StandardyLidera.pl

Standardy

PODCZAS SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH, W RAMACH MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH TWORZYMY STANDARD PRACY USPRAWNIAJĄCY REALIZACJĘ ZADAŃ, ZWIĘKSZAJĄC EFEKTYWNOŚCI DZIAŁU I ORGANIZACJI

Każdy standard (ok. 15 – 30 stron A4) określa zasady prawidłowego wykonywania zadań, planowania i organizowania ich w czasie oraz komunikacji z innymi pracownikami/ klientami. Narzędzia zawarte w standardzie są kluczem wg którego postępują wszyscy pracownicy realizujący określone cele.