0

StandardyLidera.pl

Indywidualny coaching

Dlaczego coaching? 
 
Coaching (z ang. coaching – trenowanie) to świadomie zaplanowany dwustronny proces, którego celem jest rozwój umiejętności i kompetencji pracownika podczas wdrażania określonego standardu pracy. Warunkiem coachingu jest określenie kierunku rozwoju, rzetelna ocena i regularna wymiana informacji dotyczących zarówno postępów, jak i obszarów wymagających poprawy. Coaching jako narzędzie rozwoju może być stosowany tam, gdzie istnieje uświadomiona potrzeba i możliwość osiągnięcia lepszych wyników działań pracownika. Prawidłowy coaching wymaga, aby relacje w tym procesie były oparte na wzajemnym poszanowaniu osoby wraz z jej wiedzą i umiejętnościami. 
 
Jakie to daje efekty?
Oczekiwanym rezultatem jest samodzielność w podejmowaniu efektywnych działań pracownika. Kształtowanie nowych umiejętności lub wzmacnianie istniejących wymaga czasu i systematyczności. 
 
Proponujemy Państwu usługę:
1. Coachingu indywidualnego po szkoleniu wdrożeniowym standard.
Proces coachingu dotyczy zagadnień omawianych na szkoleniu a jego celem jest wdrożenie nowej wiedzy w praktyce codziennej pracy uczestnika. Rolę coacha zewnętrznego pełni trener prowadzący szkolenie. Zakres wsparcia odpowiada programowi szkolenia lub jest rozszerzony o obszary wymagające poprawy.
2. Coachingu w formie stałej lub okresowej opieki coach’a nad pracownikiem, menedżerem średniego lub wyższego szczebla w organizacji 
 
Proces coachingowy jest procesem zamkniętym i zwykle składa się z 8-10 sesji. Czas trwania sesji ustalany jest w zależności od charakteru wykonywanej pracy, potrzeb i możliwości czasowych.
W czasie pierwszego spotkania przedstawiamy, czym jest coaching i jaki jest jego cel. Ustalamy zasady współpracy, rozmawiamy też wstępnie o tematach, na których chciałby skupić się pracownik przy wdrożeniu standardu. 
 
Przy asyście coacha, w atmosferze zaufania i otwartości podczas indywidualnych sesji coachingowych:
1. Sprecyzujesz swoje cele.
2. Stworzysz wizję tego, czego chcesz.
3. Odkryjesz swoje wartości i mocne strony.
4. Zwiększysz świadomość siebie.
5. Dotrzesz do własnych, ograniczających przekonań i będziesz umiał je zmienić.
6. Zaplanujesz strategię działań prowadzącą do osiągnięcia celu.
7. Zwiększysz swoją wewnętrzną motywację.
8. Nauczysz się słuchać swojej intuicji i dotrzesz do własnych, unikalnych rozwiązań najlepszych dla Ciebie.
9. Zrealizujesz to, czego pragnąłeś.
10. Ostatnia sesja coachingowa jest podsumowaniem procesu. Omawiamy początkowy cel i czy został on zrealizowany. Podsumowujemy współpracę i wyznaczamy obszary do Twojego ewentualnego dalszego rozwoju.