0

StandardyLidera.pl

Kontakt

European Training & Consulting Center Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa

tel. : 607 73 00 00

e-mail: office@training.com.pl

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:30-18:30

NIP: 527-21-64-310
REGON: 013185498
KRS: 0000192560