0

StandardyLidera.pl

Szkolenia zamknięte

Szkolenia zamknięte „szyjemy na miarę potrzeb tworzenia standardów” 
 

Każde szkolenie zamknięte (dla pracowników jednej firmy) poprzedzamy analizą potrzeb szkoleniowych, tak aby zagwarantować najwyższą skuteczność w realizacji i wdrożeniu standardów pracy. Przygotowując materiały i narzędzia, mamy na uwadze specyfikę produktów oraz branży w której działa organizacja. 
 

Na naszych warsztatach obowiązuje zasada: „Minimum teorii – maximum praktyki” 
 

Jak wygląda proces szkoleniowy? 
 

Proces szkoleniowy 
 

Wiedzę na temat potrzeb szkoleniowych zdobywamy poprzez obserwacje stosowania standardów oraz wywiady i rozmowy z pracownikami. Dzięki temu wiemy co wymaga udoskonalenia, a co zmiany. Dzięki temu wspólnie określamy cele standardu i kroki realizacji
 

Dalej zaproponujemy konkretne działania, program ramowy oraz warunki organizacyjne. Następnie następuje wdrożenie i realizacja projektu wdrożenia standardu. 
 

Na zakończenie projektu otrzymasz od nas raport, na podstawie którego wspólnie podsumujemy i ocenimy efektywność wdrożenia projektu. Otrzymasz od nas również propozycje dalszych działań. Proponujemy uzyskanie certyfikatu stosowania i przestrzegania standardu. Szczegóły: www.StandardyJakościPracy.pl 
 

Doskonałym uzupełnieniem całego projektu może być opcjonalna ewaluacja (follow up) procesu szkoleniowego oraz dodatkowe sesje coachingowe dla uczestników. 
 

Metody pracy wykorzystywane podczas szkoleń zamkniętych wdrażających standardy pracy 
 
 

ćwiczenia indywidualne  Ćwiczenie indywidualne
ćwiczenie w parach  Ćwiczenie w parach
ćwiczenia grupowe  Ćwiczenie grupowe
ćwiczenia z kamerą  Ćwiczenie z kamerą
studium przypadku  Studium przypadku
psychodrama  Psychodrama
wykład   Wykład
psychotesty  Psychotesty
gry, symulacje  Gry, symulacje
kwestionariusze  Kwestionariusz
quiz  Quiz
dyskusje  Dyskusja
burze mózgów  Burza mózgów
scenki, odgrywanie ról  Scenki, odgrywanie ról
coaching  Coaching
prezentacje  Prezentacje
analiza filmów  Analiza filmów
action learning  Action learning
analiza dokumentów, praca z narzędziami  Analiza dokumentów

 
 
 
Doskonałym uzupełnieniem całego projektu szkoleniowego mogą być: 
 

 
 
Nie wszystkie nasze rozwiązania i programy szkoleń są autorskimi programami European Training & Consulting Center. Nasze know-how nieustannie udoskonalamy od 1998 roku, które dostosowujemy do zmieniających się warunków. 
 

Stosujemy nieszablonowe metody pracy, łącząc najlepsze techniki pracy szkoleniowej z narzędziami coachingowymi. 
 

Do realizacji projektów zawsze dobieramy najlepszych trenerów i coachów, którzy biorą na siebie ciężar odpowiedzialności za jego powodzenie i efektywność. 
 

Dzięki naszym szkoleniom: 
 

 
 
 
W przypadku zainteresowania organizacją szkoleń zamkniętych prosimy o kontakt telefoniczny: 
0-22 425 87 70